នៅក្នុងការសំដែងក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយរបស់ជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថា “មនុស្សអស្ចារ្យ”
ក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Sun Xi Zung មកពីប្រទេសចិន បានបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់
ខ្លួន ដោយការឡើងកាំជណ្តើរមានទាំងអស់ ១៥កាំ ដោយប្រើក្បាលជំនួសជើង ហើយបើ
ទោះបីជាមិនងាយស្រួលក៏ពិតមែនតែរូបគេទទួលបានជោគជ័យក្រោមការកោតសរសើរ
យ៉ាងក្រៃលែងពីបណ្តារទស្សនិកជនទូទៅ ។

 

 
ទស្សនា Clip វីដេអូខាងក្រោមដូចតទៅ ៖

iPhone not coming to T-Mobile this year, exec says

A new iPhone is widely expected to debut next month for the three largest U.S. carriers, but T-Mobile will be left out, an executive for the carrier said at a technology conference on Monday. FULL STORYA new iPhone is widely expected to debut next month for the three largest U.S. carriers, but T-Mobile will be left out, an executive for the carrier said at a technology conference on Monday. FULL STORY

Technology News

Oracle seeks $1.16 billion from Google in Android case

– Oracle Corp on Thursday estimated it suffered roughly $1.16 billion of damages from Google Inc’s alleged copyright and patent infringement of Java technology used in the Android operating system.

Elongated Home Button area & Larger Display shows on leaked iPhone 5 Screen Protector

Posted by Edward on September 16, 2011 · 6 Comments

We can feel the heat is rising as the iPhone 5 release date is just around the corner, a lot of news about the next gen of the iPhone is widely spread across the Internet lately.

Recently, unwire.hk posted pictures of the screen protector that has been claimed (possibly) to be an iPhone 5 screen protector.

The recent leak we have here has strengthen up the report we have earlier where the home button area is predicted to be larger.Along with the elongated home button, as can be seen in the picture where an iPhone 4 is placed face-down on top of the screen protector, it is also showing the size of the iPhone 5 is slightly bigger than the iPhone 4.

Latop New


The smaller battery is capable of providing autonomy of +1 hour whereas the bigger one can last up to 4 hours. Of course, the size of the batteries are different, so your choice when it comes to picking the battery should depend on the task that you want to do on the computer. For example, gaming will use much more battery than just web browsing.
The notebook does not lack in the domain of optical drives and ports. The Asus VX3 notebook computer has a DVD multi drive, external microphone and headset ports, a Kensington lock point, four USB port, HDMI port, modem and Ethernet ports, and a Combo Socket in which you can insert SD and MS Pro cards. As I said, this notebook is packed with ports and connectivity solutions. The keyboard is full sized and it contains all the keypads even the numeric pads.The performance of the notebook computer is more than decent. You will see a difference in the response times of the operating system at turn-on and shut-down when using the different batteries. When using the larger battery it takes half the time for the computer to turn on and turn off. The processor of this notebook computer is an Intel Centrino Duo T9300 at 2.5GHz. The memory is of 3GB of RAM. The hard drive which is of 320GB, it split into two separate partitions.

This computer can be used for a variety of different tasks: it can be used for gaming, web browsing, and projects and so on. As I said, it has two batteries and if you would like to use the notebook while traveling you should use the smaller one as it is more